News Details

200x250x50 bearing size chart mm

PDF
Our cpmpany offers different 200x250x50 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 200x250x50 bearing

Needle roller bearing NA4840-SKF - 200x250x50 mmNeedle roller bearing NA4840-SKF , dim : Ø int. 200 x Ø ext. 250 x th. 50 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years

INA SL014840 Bearing 200x250x50 Cylindrical RollerPart Number SL014840 Cylindrical Roller Bearings (INA) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 200 Outside diameter OD D 250 Thickness B NA4840 SKF Needle Roller Bearing 200x250x50Brand: SKF Bearing Type: NA Inside Diameter: 200.00mm. Outside Diameter: 250.00mm. Width: 50.00mm. Inner Ring: With Inner Ring 

@@@@@@@@
aGKdLHTA
TUP2 300.60 - - - 55.000 mm - - - -
K85x93x30 - - - 35.000 mm - - - -
NUP28/850 - - - - - - - -
TUP2 28.30 - - - 95mm - - - -
QJ338 - - - - - - - -
BK2518 - - - - - - - -
NA6908 - - - 120mm - - - -
GE35ES - - - - - - - -
NP252 E - - - 200mm - - - -
3217 - M 52x3 - 50 mm - - - -
CX594 - - - - - - - -
54215 - - - - - - - -
CX075 - - - 180mm - - - -
NKS32 - - - - - - - -
NAO80x110x30 - - - - 558.8 mm - - -
7003 C-UX - - - 150mm - - - -
NN3134 - - - 65mm - - - -
GE 020 ES - - - 300mm - - - -
24148 CW33 - - - 70mm - - - -
NUP321 E - - 12 mm - - - - -
86669/86100 - - - 25mm - - - -
22208MW33 - - - 25mm - - - -
30202 - - - 50mm - - - -
11304 - - - 55mm - - - -
NP2928 - M 150x2 - 150 mm - - - -
NUP1926 - - - - - - 18 mm -
NF319 - - - 45mm - - - -
N18/670 - - - - 330.2 mm169.863 mm - -
NKIA 5905 - - - - - - - -
495AX/493 - - - - - - - -
CX514 - - 3 mm100 mm - - - -
GE 600 QCR - - - 30mm - - - -
61814 - - - 200mm - - - -
KK68x75x32 - - - - - - - -
33895/33822 - - - 70mm - - - -
2304 - - - 90mm - - - -
K12x16x13TN - - - - - - - -
7318 A - - - 80.000 mm - - - -
RNAO90x105x26 - - - 160.000 mm - - - -
62/22-2RS - - - - - 147.637 mm - -
32307 - - - 5mm - - - -
HM905843/10 - - - 130.000 mm - - - -
HK101614 - - - 65mm - - - -
NU2248 E - - - 170mm - - - -
NUP3316 - - - 70mm - - - -
NA495282.441 mm - - - - - - -
LM229139/10 - - - 120.000 mm - - - -
52316 - - - 30.000 mm - - - -
6207-2RS - - - - 118 mm - - 34.5 mm
UCPX15 - - - - - - - -
619/1,5 ZZ - - - 160mm - - - -
Q304 - - - 240mm - - - -
7404 B - - - 80mm - - - -
3315-2RS - - - 170mm - - - -
NK26/20 - - - - - - - -
AXK 4060 - - - 105.000 mm - - - -
UKF206 - - - 35mm - - - -
7305 C-UD - - - 20mm - - - -
NA4900 - - - 75mm - - - -
1219 - - - 240mm - - - -
CX680 - - - - - - - -
22332 KCW33+H2332 - - - 45 mm - - - -
BK4012 - - - - - - - -
BK162420 - - - 150mm - - - -
22228 ACKMW33 - - - 12mm - - - -
78214C/78551 - - - - - - 15.494 mm -
2689/2631 - - - 130mm - - - -
52330 - - - 20.000 mm - - - -
UCFC214 - - - 100mm - - - -
NJF2324 V - - - 55mm - - - -
2788/2720 - - - - - - - -
SIL25T/K - - - 32 mm - - - -
71836 CTBP4 - - - 30mm - - - -
71816 CTBP4 - - - 130mm - - - -
7226 C-UD - - - 65mm - - - -
618/8 ZZ - - - - - - - -
NP3252 - - - 80mm - - - -
NCF3015 V - - - 100mm - - - -
FD2096.35 mm - - - 193.675 mm - - 69.85 mm
NP3320 - - - 30mm - - - -
NNU4956 - - - - - - - -
NA6905 - - - 15mm - - - -
61834 - - - - 539.75 mm - - -
NUP1040 - - - - - 182.166 mm - -
3784/3720 - - - 95mm - - - -
K110X120X30 - - - 90mm - - - -

FAG RNA4840 Bearing | 4644840 bearing 200x250x50Part Number RNA4840 Needle Roller Bearing (FAG) Old Code 4644840 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 200 Outside diameter OD D 250 

Bearing NA4840 (INA) | Size and Specification | BearingsNeedle roller bearings NA4840. Bearing number : NA4840. Size (mm) : 200x250x50. Brand : INA. Bore Diameter (mm) : 200. Outer Diameter (mm) : 250Needle roller bearing NA4840-IKO - 200x250x50 mmNeedle roller bearing NA4840-IKO , dim : Ø int. 200 x Ø ext. 250 x th. 50 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years

@@@@@@@@
NACHISKFNSKFAGTimken
NJ2314EKFA04071437/71750MA6315FMMC5315
AU0815-2/L260DB70142TR0809AMNT6220018ZA2060MM
32217431232338ZA221105ZBR531540
NNU4922KRF223211-1RNAO85X105X30ZAS2311ZEP6311F
30313UDAC4580W-2CS66SB684556ZD541582MP2207
NJ2232E7332ACT014BDBMBR2203MP5207
TMB006HM804842/HM8048106220NRMPS9507FZA6311F
4R60236006ZZEE241701/2423753111UMEP5303
CRD-9204VE283314AB13984MAS6206MPS6211
69247314CZEF2307ZP6203FMAS6311
32313NUP417KB2203S2215U82ZD2400
PK22X29X17.8DC4948AVWKB2203SMNT9221118ZAS2200
2315SKUCHA208-25MP6212MA530766ZAS221172
SA1-35BSS6209-2RSZAT912MMC9415QVVPN14V060SN
HM259049/HM259010D+A23296RHAZEF2307MCS2115QMC08J035SEO
EC-6305ZZNAPK211-34MA 3207 D/CZP6211FQMPL08J035SEO
T-EE134102/134144D+AUCP320-64ZBR5055MMMEP220705QVVPG12V055SEN
42315620MM2616ZP6407YFMF5215ACKVR18
4T-938/932D+AK,81108LPBZAS3115MP2308FQAAMH18A307SN
ARXJ18X35.4X5.4NU2213RMPS5211FAZAS2206FQVVPN28V125SEN
BK2212UCFCX13EKBR6207MBR2215QVVPG19V303SC
SF04A12NA6902ZA2085MMZAS2207F XQAFL08A108SM
16004B-2120ZP5311FZP5111QMCW08J035SEO
KDC050Y2410ZMC22112015UQVVPG16V211SC
2690/2631SDE25AJZA6311MT92215QMTU22J110ST
NAO35X50X17557A/553XMMC2204ZEP2111QAAMH18A308SEO
DAC3873WCS53HH234048/HH234018ZA2100KBR6307QVVPG16V212SO
26118/26283S54210MMC5407Y06KCS2203QVVPG24V110SN
T2ED050JT-56ZEP3215ZEP2300QAMH18A080SEM
RS505520-1HK3520MPS9500FMP5180MMFQVPN19V304SET
K19X24X25,5SE46T30211JR/41,5MPS520374MBR5207QVPG24V110SEC
UCFB207-22K,81109TVP2203UZEP5107QVPG12V055SEN
53328HC STB5080LFTKEF2315KA2300FQAATU26A500SN
6559R/6535UCP314-44KMC2108ZBR3215QVVPA28V130SEB
UCTX1147TS342523MEF2207MBR2300QMP10J115SBN
UKF209UCHA204KA52035307UPLQAATU26A125SET
BT910UCX05-16L3ZBR540068KEP2207QMMH15J215SN
UKP213SC30322JRZAS2100MMZP9607FQAATU22A407SEO
37236KCA075KPS52112207U82QVVPN24V110SO
UKT318RS434823AZPS5407YFMPS6215QAFL08A035SET
LM603049/LM603012NUP210RZA3315FMEP5407YFG82QMC08J035SN
NU311RUCC305ZBR530782KA3315QVVPN16V212SEB
RS3035243580R/3520MD2108701-00018-032CK10T111S
3477/3422UCTX11-36ZEP3315FZA3307QVVPN19V303SEN
7905C53310MP9207ZBR5600QMMH18J304SB
K32X46X32H46256AZPS5408YFMBR2208QAP18A303ST
NUP101171412/71750MB2303MA2207BQVPN19V085SN
NUP260NAPK204ZA2090MMZBR2108QAMH15A070SEN
22268R6919ZZMMC3115ZA2050MMQVPN12V055SO
NC600452205MFS5315SMEP220066QAMH15A211SEN
HAR008CA749SR/742MD2400ZP5307FQMTU22J408ST
47686R/47620A3NC HAR916C FTMP5507FZF5207QVPG16V211SEB
HH224334/HH224310ML7022ZZKMC2203MEP5207QVPN19V085SET
23136RK3NCHAR026CKF2115MBR521540QMTU26J415SEB
3NC 7208 FTRB206ZAS2311FMT102307AVQMFL08J035SC
NKJ75/3532238JRMPS5200FMA3307FQVPA28V500SEC
NJ2212HH221442/HH221410ZBR2203MA6311QAMH15A070SEO
K38X41X9TN21320RHZEP5100MMFMEP6211QAMH15A212SEN
UCTL209-3006305RMEP5200ZA2015QAMH15A075SEO
UKF306RS354022MPS6415FMAT722039QVVPG19V304SEM
NUP2311AC3627BZMC2115ZA2206QVVPN16V212SEM
80385/80325KCX075MF520378ZBR5065MMQMTU22J110SEB
UCP208UKP217ZEP2108KF6315QMMH18J303SEM
BH-3312J-2610MAFS6415FMP5415F76QMMH18J085SEN
RNA691524076RHAK30KEF3215ZAT621159QMTU22J408SC
RNA1040UCCX09-28ZB2212MA5215G06QMTU26J125SC
NUP2316R3NC6000HT4 GFZAS2107725108UQMF15J211STREV
SAC60120B3NCHAC930CAMB3107ZF5311QVVPN14V060SO
NA2015NU1007ZD5303ZEF5215QAMH15A212SEM
16R2120AP23024RHZB3107ZA2203FQVVPG12V055SEB
6224ZX46T30216JR/51,5KEP5208MP9407FQVVPG16V211SEB
DC5040NRF354028KAS62035315UQAMH18A308SB
MHKM1220UCC210MD5111MCS2303QVVPN16V211SM
USFL004S6RF101320MAS2115F2045MMUQMC10J200SMB
UKX08WMLF4010ZZMBR240082ZB2108SQAFL08A035SEB
70081C3NUP236RMAF6207V0543ZT72203QMMH18J080SO
18790/1872130205XRMMC9307MBR6407YQMMH18J303SET
54202U40NQ6430W1SZA3203ZPS9407FQMTU26J500SC
BH18123NC6005ST4ZFS5207MPS5700FQACW13A207ST
52208657/652AMA2200FMST11531518QMMH18J090SB
HK0912AC5238BMEP6207FZAS2308QVPN28V500SEB
HJ-445628RSVP37/32ZN62200ZA2315FBQVPN16V070SEN
- - ZEP6307FZB320782QAAMH15A300SEB
- - - - QAMH18A308SO
- - - - QVPN16V212SM

NA 4840 | Online Catalog | Bearings | Products | NOCSKF AB, SKF, Designation: NA 4840 ➀. Type: Radial cylindrical roller bearings. Needle roller bearings. Complete. (200X250X50)NA4840 INA Needle Roller Bearing 200x250x50Brand: INA Bearing Type: NA Inside Diameter: 200.00mm. Outside Diameter: 250.00mm. Width: 50.00mm. Inner Ring: With Inner Ring 

Bearing NA4840 (NTN) | Size and Specification | BearingsNeedle roller bearings NA4840. Bearing number : NA4840. Size (mm) : 200x250x50. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 200. Outer Diameter (mm) : 250NA4840 INA Bearing | NA4840 NTN CYM10RM Koyo N205E【CYM6RM】_KOYO CYM6RM bearing_KOYO bearings Saint Luc In the bearing Buy Needle roller bearings · NA4840 · INA · 200x250x50 . INA Linear ball 

All Products Contact Now